Sosiale Medier

I 2020 hadde sosiale medier 3,6 milliarder brukere samlet sett. Vi vet at dine kunder allerede bruker sosiale medier.. Derfor kan du forvente at at de aktivt ønsker og forventer å høre fra deg gjennom disse kanalene.

‘Vær der dine potensielle kunder er’

Sosiale medier er en åpenbar arena for markedsføring, på grunn av de mange millioner av mennesker som engasjerer seg via forskjellige plattformer. Den økende bruken av SoMe gjør det enklere og raskere for kundene å utforske produkter og tjenester, og hjelper dem med å ta en avgjørelse. Det er til stor hjelp for bedrifter å ta i bruk  den enorme markedsplassen på sosiale medier. Det som da gjenstår, er å forstå hvordan man kan nå folk gjennom denne plattformen.

KunDigital hjelper nystartede selskaper og små og mellomstore selskaper ved å markere viktigheten av relevante digitale plattformer og gi veiledning til å identifisere muligheter.